Celem projektu jest rozwój Firmy poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych


1. "Fashion” 5 produktów - eleganckich, ekskluzywnych, wysokojakościowych torebek, galanterii i dodatków z segmentu Premium
2. „do personalizacji” 5 produktów – nowych torebek i dodatków, których konstrukcja i wykonanie pozwoli na personalizację, czyli stworzy możliwość własnego zestawienia wybranych elementów, dodatków przez klienta

Projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.5 Design Dla Przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014- 2020 Tytuł projektu: “Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych w ramach dwóch nowych linii torebek, galanterii i dodatków”.

Beneficjent: POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBALSKI Sp. z o.o. 30-538 Kraków, ul. Węgierska 7